نمایشگاه خیره کننده قبل از اختراع فتوشاپ

در زمان های گذشته هم قبل از وجود فتوشاپ عکاسان هنرمند برای زیبا تر نشان دادن عکس هایی که گرفته بودند از تکنیک های جالبی استفاده می کردند .در اینجا چند نمونه جالب از فتو شاپ به سبک قدیم آمده است.

نمایشگاه خیره کننده قبل از اختراع فتوشاپ

خیلی جالب است که این عکاسان بدون هرگونه کامپیوتر و دستگاه خاص این عکس ها را درست کرده اند .آنها با طراحی با دقت روی نگاتیو عکس و هم چنین با بریدن تکه های مختلف عکس ها و حتی نگاتیو ها و ترکیب این قسمت های مختلف و چاپ دوباره ی آنها این تصاویر جالب را بوجود آورده اند.

نمایشگاه خیره کننده قبل از اختراع فتوشاپ

نمایشگاه خیره کننده قبل از اختراع فتوشاپ

نمایشگاه خیره کننده قبل از اختراع فتوشاپ

نمایشگاه خیره کننده قبل از اختراع فتوشاپ

نمایشگاه خیره کننده قبل از اختراع فتوشاپ

نمایشگاه خیره کننده قبل از اختراع فتوشاپ

نمایشگاه خیره کننده قبل از اختراع فتوشاپ

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.