نماینده انجمن فرهنگی ناشران بین المللی ایرانیان: هنوز جزوه مقررات نمایشگاه منتشر نشده است

۳۰م دیماه ،

پیگیری آخرین خبرها مرتبط با حضور ناشران بین المللی در نمایشگاه کتاب؛

هنوز جزه مقررات که هر ساله معیار مناسبی برای تشخیص حضور ناشران بین المللی در بیست و پنج دوره قبل نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بوده، در مورد بیست و ششمین دوره این نمایشگاه منتشر نشده است.

حمید میرزابابایی، نماینده انجمن فرهنگی ناشران بین المللی در نماشگاه کتاب در گفتگو با خبرنگار حوزه ادبیات باشگاه خبرنگاران با اشاره به نقش مفاد آمده در جزوه مقررات نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در کمیت و کیفیت حضور ناشران بین المللی در دوره های متعدد و متوالی این نمایشگاه فرهنگی، افزود: هنوز جزوه مقررات بیست و ششمین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران منتشر نشده است. 
وی گفت: حضور ناشران بین المللی در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران وابسته به نظر خود ناشران است. 
به گفته نماینده انجمن فرهنگی ناشران بین المللی در نمایشگاه کتاب، حضور کیفی ناشران بین المللی در دوره آتی نمایشگاه بین المللی کتاب تهران نیز ئابسته به شرایط نمایشگاه است، البته هنوز موقعیت نمایشگاه کتاب تثبیت نشده است. 
میرزابابایی ادامه داد: هم اکنون مسائلی چون بدهی نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به ناشران بین المللی، گمرک، تحریم ها، بسته شدن حساب بعضی از ناشران و قیمت گذاری ارز در هاله ای از ابهام قرار گرفته است. 
وی خاطر نشان کرد: طبیعی است که در زمان روشن شدن وضعیت مسائل مبهم قرار گرفته بر سرراه حضور ناشران بین المللی در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، اظهار نظر در باب کمیت و کیفیت این امر فرهنگی آسان تر و امکان پذیر می گردد./ص


باشگاه خبرنگاران
باز بازنشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.