نوزادانی که دو مادر و یک پدر دارند !

نوزادانمحققین انگلستان کودکانی را بدنیا آوردند که از ۲ تخمک جداگانه و ۱ اسپرم بارور شده است.

با استفاده از این روش انتقال ژنهای ناقل بیماری از مادر به کودک که میزان شیوع آنها به ۲۰۰ درصد می رسد به پایان می رسد.

بیماریهایی از قبیل ضعف عضلانی، کوری، نارساییهایی قلبی که برخی اوقات منجر به مرگ نوزاد می شود و از طریق ژنهای مادر و میتوکندری ناقص به نوزاد انتقال می یابد، با استفاده از روش استفاده از دو تخمک و دو مادر به پایان می رسد.

در این روش با استفاده از ۳ والد که باعث حل مشکل میتوکندری ناقص می شود، از انتقال بیماریها جلوگیری بعمل می آید.

در این روش در مرحله باروری یک تخمک دوم که از مادری متفاوت گرفته شده به تخم بارور شده اضافه می گردد، بدین ترتیب تخمک سالمی که از مادر سالم گرفته شده، باعث تکمیل میتوکندری ناقص می گردد و بجای انتقال ژنهای ناقل بیماری از مادر اول، ژنهای سالم از مادر دوم به کودک انتقال می یابد.

در پی اجرای این روش، اکنون در انگلستان بحث بر سر مسائل اخلاقی این روش بالا گرفته است.

جامعه علمی انگلستان اکنون بدنبال پاسخ این سوال می باشد که آیا این روش، روشی درست و از نظر اخلاقی قابل قبول است یا خیر؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *