هوش معنوی رویکرد مهم در بهبود صلاحیت پرستاران

۲۴م اسفند به نقل از منبع ذکر شده، در پرتال خبری ممتاز نیوز منتشر گردیده است

هوش معنوی به عنوان رویکردی مهم می‌تواند سبب بهبود صلاحیت پرستاران و ارتقا کیفیت مراقبت شود.

اکرم گازرانی، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی مشهد در گفتگو با خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران افزود: صلاحیت بالینی از ضرورت های مهم حرفه پرستاری است، بررسی مولفه ها و عوامل موثر بر صلاحیت بالینی و  ارتقا آن در نظام آموزش بهداشت و درمان از اهمیت بسزایی برخوردار است.

وی گفت: از طرفی هوش معنوی به عنوان عامل مهم در کارآوری و موفقیت پرستاران مطرح است لذا برای یافتن شواهدی در این خصوص، مطالعه حاضر با هدف تعیین وضعیت هوش معنوی و همبستگی آن با صلاحیت بالینی پرستاران طراحی و  اجرا شد.

گازرانی تصریح کرد: نتایج پژوهش رابطه معنی دار و مثبتی بین هوش معنوی و صلاحیت بالینی پرستاران وجود داشته با توجه به اینکه هوش معنوی به عنوان رویکردی مهم، می‌تواند سبب بهبود صلاحیت پرستاران و ارتقا کیفیت مراقب شود لذا اتخاذ روش هایی برای ارتقا سطح هوش معنوی پرستاران در دوران تحصیل و آموزش مداوم پیشنهاد می گردد./ح


باشگاه خبرنگاران
باز نشر: پرتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ