والدین، قدر شناسی را ابتدا به خود بیاموزند

۲۸ آبان ،

رفتارهای کودکان بازتابی از رفتارهای پدر و مادر است و والدین باید ابتدا قدرشناسی را به خود بیاموزند تا بتوانند فرزندان قدرشناسی داشته باشند.

به گزارش تفسیری خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران؛ والدین برای فرزندان بهترین الگوی تقلید می باشند و کودکان قدرشناس، احترام و شیوه سخن گفتن را از پدرو مادر خود می آموزند، براین اساس وقتی که رفتار در وجود کودک نهادینه می گردد.

رزمینا (یک روانشناس) در این زمینه گفت: رابطه سالم میان  پدرو مادر اصل اساسی ومهم تربیتی فرزندان است وزمانی که محیط خانواده دوستانه نباشد این امر به مرور وقت تأثیرات منفی روی کودکان  خواهد داشت که بی احترامی به والدین و ناسپاسی مهم ترین آن هاست.

وی تصریح کرد: تجربه نشان می دهد در خانواده هایی که در رابطه پدرو مادر قدرشناسی دیده نمی شود فرزندان نیز به آن رفتار عادت می کنند وهرگونه محبت والدین را انجام وظیفه تلقی می کنند.

رزمینا افزود: فرزندانی که نتوانستن قدرشناسی و محبت را از والدین خود بیاموزند، علاوه براینکه نمی توانند قدرشناسان خوبی برای والدین خود در آینده باشند در زندگی اجتماعی هم دچار مشکل می شوند که در میان دختران و پسران متفاوت است.

وی در ادامه گفت: نتیجه مشاجرات خانوادگی درمیان دختران و پسران متفاوت است.

وی در ادامه گفت: نتیجه مشاجرات خانوادگی در دختران اختلال نوروتیک (به معنی ناخن جویدن) و رفتارهای توأم با استرس بادیگر اشخاص جامعه می کند، درمیان پسران سبب بروز رفتارهای ضد اجتماعی می گردد.

رزمینا در پایان گفت: والدین برای آموزش احترام و قدرشناسی به فرزندان خود باید این نکته رانیز در نظر داشته باشند که روش تربیتی آن ها باید با یکدیگر هماهنگ باشد زیرا عدم هماهنگی پدرو مادر در به کا ربردن شیوه تربیتی می تواند به گونه ای دیگر مشکل ساز باشد.

گفتنی است: که رفتارهای والدین تأثیرات متقابلی روی فرزندان آن ها دارد واگر والدین تمایل دارند که فرزندان قدرشناسی داشته باشند باید آن ها هم در عمل این رفتار را در خود تقویت کنند./ز


باشگاه خبرنگاران
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ