واکنش وزیر ارشاد به تخریب پیامکی شریعتی

“سیدمحمد حسینی” وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص انتشار پیامک های تخریبی علیه “علی شریعتی” گفت: در این خصوص ممکن است ما بگوییم یک بخشی از این بخاطر طبع شوخی است که مردم ما دارند اما گاهی اوقات به نظر می رسند این قضایا دارد جهت پیدا می کند به تخریب این شخصیت ها و لوث کردن افکار واندیشه آن ها منجر می شود. اگر گروه هایی سازماندهی شده اند برای انتشار این پیامک ها باید شناسایی و دستگیر شوند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی می گوید :اگر برای انتشار پیامک های تخریبی علیه دکتر شریعتی  گروه هایی سازماندهی شده اند باید شناسایی و دستگیر شوند.

به گزارش آریا، “سیدمحمد حسینی” وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص انتشار پیامک های تخریبی علیه “علی شریعتی” گفت: در این خصوص ممکن است ما بگوییم یک بخشی از این  بخاطر طبع شوخی است که مردم ما دارند اما گاهی اوقات به نظر می رسند این قضایا دارد جهت پیدا می کند به تخریب این شخصیت ها و لوث کردن افکار واندیشه آن ها منجر می شود.

وی افزود: به هر حال خود مردم ما باید اجتناب کنند از انتقال این پیامک ها و باید مراقبت کنند چون اگر این ها مراقبت نشود ممکن است به مقدسات و اصول اساسی ما هم تعمیم پیدا کند.

وی با بیان اینکه در این زمینه باید کار اطلاعاتی صورت بگیرد اظهار داشت: اگر گروه هایی سازماندهی شده اند برای انتشار این پیامک ها باید شناسایی و دستگیر شوند.

حسینی در خصوص نقش وزارت ارشاد در زمینه جلوگیری از این پیامک ها گفت: ما فقط می توانیم فرهنگ سازی کنیم و نمی توانیم کار اطلاعاتی امنیتی انجام دهیم.

وی افزود: یک بحثی هم از قبل مطرح شده که هرکسی نتواند بطور انبوه پیامک ارسال کند حالا بصورت فردی زیاد مهم نیست اما اگر به صورت انبوه اقدام به انتشار این پیامک ها نماید وزارت ارتباطات باید دخالت کند.


عصر ایران

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.