ورزشگاه و ساختمان‌های مهم اروپایی به رنگ پرچم اوکراین درآمدند

به نشانه حمایت از اوکراین، پرچم اوکراین در رم ایتالیا، پاریس، برلین آلمان و ساختمان نخست وزیری بریتانیا در لندن نورپردازی شد.

ورزشگاه و ساختمان‌های مهم اروپایی به رنگ پرچم اوکراین درآمدند

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.