ورود کوپن به اقتصاد بی معناست /تلاش برای مردمی سازی اقتصاد

چکیده: وزیر صنعت، معدن وتجارت درباره انتشار کوپن و ورود آن به اقتصاد نیز تاکید کرد:طرح این گونه مسایل دراقتصاد ضرورتی ندارد.

به گزارش ارانیکو به نقل از خبرگزاری خانه ملت مهدی غضنفری  درباره مقاومتی شدن اقتصاد و وظیفه مسئولان در این زمینه اظهارداشت: اطاعت از فرامین و دستورات رهبری راهنمای مسولین درمقاومتی کردن اقتصاد است .

وزیر صنعت،معدن و تجارت افزود: مسولین باید با توجه به تولید و افزایش بهره وری و انجام درست وظایف خود به مقاومتی شدن اقتصاد کمک کنند.

غضنفری درباره عمومی شدن اقتصاد و تاثیر آن براقتصاد مقاومتی نیز تصریح کرد: عمومی شدن اقتصاد می تواند به رشدهرچه بهتر اقتصاد کشور کمک خواهد کرد و هرچه مردم ازاقتصاد آگاهی ومشارکت و دراقتصاد دخالت داشته باشند به مقاومتی شدن اقتصاد کمک می کند.

وی درباره عملکرد دولت درتحقق شعار مردمی سازی اقتصاد گفت: کمک به مشاغل زودبازده و خانگی و همچنین سفرهای استانی به جنبه عمومی سازی اقتصاد کمک کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره انتشار کوپن و ورود آن به اقتصاد نیز تاکید کرد:طرح این گونه مسایل دراقتصاد ضرورتی ندارد


ارانیکو – آخرین اخبار و مقالات

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.