وزارت راه رتبه نخست را کسب کرد

به گزارش نوساز به نقل از وزارت راه وشهرسازی، ˈسید سعید سیدعلاییˈ با اشاره به اینکه هر ساله در راستای استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد در دستگاه های اجرایی کشور وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی ارزیابی عملکرد صورت می گیرد، اظهار داشت: بر اساس بررسی هشت شاخص از مجموع دو هزار امتیاز کامل وزارت راه وشهرسازی ۱۹۰۴ امتیاز را کسب و رتبه نخست را در بین ۲۹ دستگاه اجرایی کسب کرد.

وی ادامه داد: این ارزیابی بر اساس فصل یازدهم قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص موفقیت در اجرای شاخص های عمومی و اختصاصی ارزیابی عملکرد و استفاده از نتایج آن برای تنظیم اقدام های لازم برای بهبود عملکرد در سطوح مختلف، نظام مند نمودن فعالیت ها و اقدام ها، تصحیح اهداف، سیاستها، وظایف و برنامه ها، ارتقای شفافیت و پاسخگویی و سلامت اداری آن دستگاه است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت راه وشهرسازی ابراز داشت: محورهای هشت گانه تحول اداری که امتیاز بندی ها بر اساس آنها انجام شده است شامل استقرار و توسعه دولت الکترونیک، عدالت استخدامی و نظام پرداخت، ساماندهی نیروی انسانی، اصلاح ساختار و تمرکز زدایی، استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد و ارتقای بهره وری، سلامت نظام اداری، توانمندی سازی منابع انسانی و خدمت رسانی به مردم و شهروند مداری است.

سید علایی تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی در محور استقرار و توسعه دولت الکترونیک ۱۰۰ درصد امتیاز و در اصلاح ساختارها و تمرکززدایی ۹۸ درصد امتیاز و در ساماندهی نیروی انسانی نزدیک به ۹۳ درصد حداکثر امتیاز را در سال ۱۳۹۰ کسب کرده است.

وی گفت: از مجموع امتیازهای کسب شده توسط وزارت راه وشهرسازی ۹۶۳ امتیاز مربوط به شاخص عمومی و ۹۴۱ امتیاز مربوط به شاخص های اختصاصی است که در مجموع امتیازها بر اساس مصوبه شورای عالی اداری وزارت راه و شهرسازی در سطح عالی ارزیابی ها قرار گرفت.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت راه وشهرسازی تاکید کرد: ارزیابی ها دستگاه های اجرایی توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با همکاری معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و با حضور نمایندگان تام الاختیار دستگاه های اجرایی بر اساس مستندات دریافت شده، بازدید حضوری و همه سوابق گزارش های ادواری و در قالب سامانه جامع نرم افزار مدیریت عملکرد دولت انجام شده است.

سید علایی اضافه کرد: بر اساس ماده ۷ دستورالعمل اجرایی استقرار نظام مدیریت عملکرد، نتایج ارزیابی هر یک از دستگاه های اجرایی برای بهبود عملکرد در قالب طرح ها و پروژه ها به آن دستگاه اعلام می شود.


آخرین اخبار
منبع: لقمه
بازنشر: ممتاز نیوز

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *