وضعیت زندگی زن و مرد ازدواج کرده ای که به نامحرم نگاه می کنند

اخلاق و آداب مسلمانی/ ۱۳

به گزارش خبرآنلاین به نقل از کتاب حدیثی “آداب الشیعه” در این باره چنین آمده است:

 رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:”هرکس به نامحرم با قصد لذت نگاه کند، خداوند چشم او را روز قیامت از آتش پر کند؛ مگر اینکه توبه کرده باشد.”

و نیز فرمود:”همه چشم ها در روز قیامت گریانند مگر چشمی که در دنیا از ترس خدا بگرید و چشمی که به نامحرمان نگاه نکند و چشمی که در راه خدا شب را تا صبح بیدار باشد.”

و نیز فرمود:”نگاه به نامحرمان تیری است مسموم از تیرهای شیطان. هرکس از ترس خداوند چشم خود را از نگاه حرام باز دارد، خداوند ایمانی به او اعطا فرماید که شیرینی آن را در قلبش حس کند.”

ونیز پیامبر فرمود:”زنا برای همه اعضای انسان وجود دارد: زنای چشم، نگاه به نامحرمان است، زنای زبان، سخن گفتن با نامحرمان به قصد لذت طلبی، زنای گوش، شنیدن سخن نامحرمان، زنای دست، لمس بدن نامحرمان است.”

و نیز فرمود:”خداوند در زندگی بر زنی که شوهر دارد و مردی که زن دارد و به نامحرمان نگاه می کنند خشم می کند و زندگی شان همراه با خشم خدا خواهد بود.”

امام صادق علیه السلام فرمود:”هرکس نامحرمی را دید و چشم خود را به طرف آسمان بلند کرد یا به سمت دیگری نمود یا چشمانش را بست، خداوند بهترین زیبایی ها را در دنیا و آخرت به چشمانش  عطا خواهد کرد.”

/۶۲۶۲

دانلود   دانلود


خبرآنلاین

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ