وضعیت مسلمانان روهینگیا در کشور میانمار

حیدرعلی بن دانیم طلبه میانماری ساکن ایران: ایرانیان مسلمان ما را دریابند/

ما از مجامع بین‎المللی به‎خصوص سازمان کنفرانس اسلامی می‎خواهیم که جلوی این کشتار مسلمانان را بگیرند و آنان را از این ظلم و ستم و بی‎عدالتی نجات دهند و مسلمانان را به منزلگاه اصلی‎شان باز گردانند. ایران اسلامی که پرچمدار حقیقت است می‎تواند در راه پیشبرد دیپلماسی با راه‎اندازی سفارت ایران در میانمار تا حدودی وضعیت مسلمانان را در این کشور زیر نظر داشته باشد و …

بولتن نیوز: کشور برمه یا میانمار فعلی در جنوب شرقی قاره آسیا واقع شده است و از شمال با چین، از جنوب با خلیج بنگال و تایلند، از شرق با چین و جمهوری لائوس و تایلند و از غرب با خیلج بنگال و بنگلادش محصور شده است.

در سال ۱۸۲۴ برمه توسط بریتانیا اشغال و ضمیمه حکومت هند (مستعمره بریتانیا) شد. در سال ۱۹۳۷ بریتانیا برمه را بههمراه منطقه «آراکان» مستعمرهای جدا از حکومت هند خواند و آن را برمه بریتانیا نام نهاد. و در سال ۱۹۴۸ نیز اجازه داد تا برمه استقلال یابد و از آن زمان به میانمار تغییر نام یافت.

میانمار دارای ۵۵ میلیون نفر جمعیت است که حدود یک میلیون نفر از آنها را مسلمانان روهینگیا تشکیل میدهند. اسلام از قرن اول هجری بهوسیله تجار عرب فارس و رومیها به این کشور وارد شد چون این تجار در مناطق بندری میانمار از جمله در شمال ایالت راخین رفت و آمد داشتند و از این طریق اسلام وارد میانمار شد. براساس اعلامیه سازمان ملل «روهینگیا» یکی از اقلیت‎‎های نژادی، دینی و زبانی غرب میانمار است و حقایق تاریخی نشان میدهد که مسلمانان روهینگیا از قرنها پیش در این منطقه سکونت داشتهاند. با وجود برخورداری از این قدمت تاریخی، مسلمانان میانمار از کمترین حقوق شهروندی محرومند.

گفته میشود، بحران جدید مسلمانان میانمار در ایالت راخین بعد از تجاوز به یک دختر بودایی و قتل او توسط سه نفر مسلمان شروع شد و بوداییها نیز در انتقام از این حادثه، ۱۱ نفر از مسلمانان را که عازم شهر دیگری بودند، از اتوبوس پیاده کردند و آنان را به وضع بسیار فجیعی کشتند.

جدا از آنکه در صحت خبر سرقت و تجاوز به دختر بودایی تردیدهای زیادی موجود است، نقش رسانهها نیز در بزرگنمایی این حادثه پررنگ بوده است. جریحهدار کردن احساسات مردم؟ (چه بودایی و چه مسلمان) آیا تفرقه انداختن میان بوداییها و مسلمانان نیست چهکسی باعث بهوجود آمدن این بحران است؟ هر روز شاهد هزاران اتفاق خوب و بد در گوشه و کنار این کشور هستیم ولی آیا باید در رسانهها تیتر زد که پیرو این دین، این کار را کرده و پیرو آن دین، آنرا انجام داده است؟

مسلمانان روهینگیا

با وارد شدن اسلام در منطقه راخین، مسلمانان روهینگیا از سالهای بسیار دور درکنار بوداییها زندگی میکردند. بنابر منابع موثق بیش از هزار سال است که مسلمان در این منطقه سکونت دارند. در سال ۱۹۴۷ بنابر قانون اساسی میانمار مسلمانان روهینگیا بهعنوان شهروند برمهای شناسایی شدند و در سال ۱۹۴۸ بنابر قانون ملی، روهینگیا در میان اقوام مختلف بهعنوان یک قوم شناسایی شده بود. در تاریخ ۲۵ سپتامبر سال ۱۹۵۴ ساعت ۸ شب نخستوزیر آن زمان ( او نو ) از تلویزیون میانمار اعلام کرد که روهینگیا قومی از اقوام میانمار محسوب میشود. در سال ۱۹۵۹ نیز در اجلاس مردمی در منطقه راخین، روهینگیا را بهعنوان یک قوم میانماری اعلام کردند، در آزادی برمه از دست بریتانیا نیز مسلمانان روهینگیا نقش بسزایی داشتند و همراه با پدر آزادی برمه (جنرال اونگ سان) و یارانش برای کسب استقلال مبارزه کردند و بسیاری از آنان جان خود را در این راه از دست دادند. محافظان او دو مسلمان شیعه بودند به نامهای ( او رزاق ) و ( پاسدار کوطهی ).

متأسفانه از سال ۱۹۶۲ به بعد که نظامیها به قدرت رسیدند، انواع و اقسام ظلم و ستم را بر مسلمانان روهینگیا روا داشتند بهگونهای که آنان مجبور به ترک وطن شدند و به کشور بنگلادش گریختند و آنان را بهعنوان شهروند میانماری شناسایی نمیکردند. بعد از مدتی آنان را دوباره به وطن فراخواندند اما دوباره ظلم و ستم شروع شد و آنان به مرزهای کشور همسایه گریختند و امروزه آوارگان مسلمان روهینگیا در مرزهای میانمار و بنگلادش به وفور یافت میشوند.

ما از مجامع بینالمللی بهخصوص سازمان کنفرانس اسلامی میخواهیم که جلوی این کشتار مسلمانان را بگیرند و آنان را از این ظلم و ستم و بیعدالتی نجات دهند و مسلمانان را به منزلگاه اصلیشان باز گردانند. ایران اسلامی که پرچمدار حقیقت است میتواند در راه پیشبرد دیپلماسی با راهاندازی سفارت ایران در میانمار تا حدودی وضعیت مسلمانان را در این کشور زیر نظر داشته باشد و از بهوجود آمدن این بحرانها جلوگیری کند

منبع: پنجره


بولتن نیوز | bultannews.com

تا این لحظه ۱نظر ثبت شده
  1. ghafor گفت:

    دراین کره خاکے یک کشوراسلامے به معنا ے واقعے هست اگر این هم ازمسلمانان حمایت نکنه باوجوداینکه خداوند قدرت وعزت بهش عطافرموده پس مسلمانان واقعا بدون حامے خواهند ماند ایناامتحان الهے براے مسلمانان ولےمسلمین درطول تاریخ نظاره گربودن وبراےکشتن همدیگر زوداقدام میکنن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ