پاکستان بر ارتقای سطح همکاری با ایران تاکید کرد

به گزارش ایرنا، ‘رحمان ملک’ وزیر کشور پاکستان و ‘علیرضا حقیقیان’ سفیر ایران در پاکستان روابط دوجانبه و ھمکاری ھای دو کشور را مورد بحث و گفت وگو قرار دادند.

رحمان ملک در این دیدار گفت: پاکستان ھمواره روابط خود با کشور دوست، برادر و ھمسایه ایران را با اھمیت می داند و دو کشور خواستار تقویت این روابط ھستند.

حقیقیان در این دیدار با تاکید بر اینکه جمھوری اسلامی ایران روابط با پاکستان را حائز اھمیت می داند، گفت: تمام تلاش ھای مقامات تھران – اسلام آباد بر ارتقای روابط دو جانبه متمرکز است.

در این دیدار دو طرف سطح فعلی روابط را رضایت بخش عنوان و نسبت به گسترش و بھبود ھمکاری و تعاملات دو جانبه در آینده تاکید کردند.

دو طرف در باره مسایل امنیتی و مرزی بحث و تبادل نظر کردند.

آساق**۱۰۹۵**۱۶۶۳**۲۰۴۷**۱۳۶۸**

انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر ۸۰۲۵۵۹۲۰


ایرنا: خبرگزاری جمهوری اسلامی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *