پاییز نرخ اجاره بها کاهش یابد

یک کارشناس مسکن گفت: در صورتی که مسکن ویژه و طرح های خانه ارزان و مالیات بر خانه های خالی عملی شود قطعا انتظار می رود که اجاره بها در پاییز کاهش یابد.

احمدرضا سرحدی کارشناس مسکن در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران در خصوص وضعیت نرخ اجاره بها در پاییز گفت: در صورتی که طرح مسکن ویژه طرح مالیات خانه های خالی عنوان شده اجرا شوند قطعا می توان انتظار داشت که در پاییز نرخ اجاره بها کاهش یابد.

وی افزود: این عوامل بستگی به سیاست ها و برنامه ریزی های دولت دارد که تا چه میزان نرخ اجاره بها در فصل پاییز کاهش می یابد.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه اغلب جابه جایی ها در تابستان صورت می گیرد و پاییز عرضه و تقاضا تعادل معکوس نسبت به تابستان پیدا می کنند و عرضه بیشتر از تقاضا می شود بنابراین به صورت معمول در پاییز هر سال اجاره بها پایین تر از تابستان دیده شده است و امسال نیز پیش بینی حاکی از کاهش نرخ اجاره بها در پاییز است./عب


باشگاه خبرنگاران

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.