پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری محدودیت زمانی ندارد

خرداد  ۱۴۰۲

ممتاز نیوز : برای
مدت پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری محدودیت زمانی وجود ندارد و تا زمانی
که بیمه‌شده برحسب تشخیص سازمان تأمین‌اجتماعی قادر به کار نباشد و به
موجب قانون، ازکارافتاده شناخته نشده باشد، پرداخت غرامت دستمزد ادامه
می‌یابد.

به گزارش ممتاز نیوز به نقل از مهر ؛ غرامت دستمزد ایام بیماری یکی از وجوهی است که از
سوی این سازمان، به بیمه‌شدگانی که به سبب بیماری و یا آسیب‌های ناشی از
حادثه، به طور موقت قادر به کار نیستند، پرداخت می‌شود.

بر این اساس، عدم اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق در ایام بیماری،
قبل از آغاز بیماری، رابطه کارگر و کارفرما قطع نشده باشد، مدت استراحت
بیمه‌شده به تأیید مراجع پزشکی سازمان تأمین‌اجتماعی برسد و بیمه‌شده در
ایام بیماری بازخرید نشده، استعفا نداده و یا اخراج نشده باشد شرایط دریافت
غرامت دستمزد ایام بیماری است.

همچنین غرامت دستمزد بیمه‌شده‌ای که بر اثر اتفاق یا بیماری حرفه‌ای قادر
به کار نباشد یا بر اثر بیماری عادی در بیمارستان بستری شود از اولین روز
پرداخت و درمورد بیمه‌‌شده‌ای که بر اثر بیماری عادی قادر به کار نباشد و
به صورت سرپایی درمان شود از روز چهارم محاسبه و پرداخت می‌شود.

غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه‌شده متأهل و یا بیمه‌شده‌ای که پدر و مادرش
در تکفل او می باشند، بر مبنای سه‌چهارم آخرین مزد یا حقوق روزانه وی و
درخصوص بیمه‌شده مجرد و غیرمتکفل درصورتی که با هزینه سازمان تأمین‌اجتماعی
بستری شود، غرامت دستمزد ایام بستری بر مبنای یک‌دوم آخرین مزد یا حقوق
روزانه فرد و در غیر این صورت بر مبنای دوسوم آن محاسبه و پرداخت می‌شود.

آخرین مزد یا حقوق روزانه بیمه‌شده که مبنای تعیین غرامت دستمزد ایام
بیماری است، از طریق تقسیم مجموع مزد یا حقوق مبنای کسر حق‌بیمه در آخرین
۹۰ روز پیش از استراحت، بر روزهای کارکرد وی در این ۹۰ روز محاسبه می‌شود.

health Rss :salamatnews.com
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *