پرستاران از اعضا فعال تیم توانبخشی محسوب می شوند

پرستاران بر اساس سازمان بهداشت از اعضای فعال تیم توانبخشی محسوب می شوند.

 فرحناز محمدی استادیار گروه پرستاری و گروه سالمندی مرکز تحقیقات مسائل روانی اجتماعی سالمندان ایران در گفتگو با خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران افزود: پرستاران توانبخشی در کنار سایر اعضای تیم توانبخشی در سال ۱۹۸۸ و بازبینی آن در سال ۱۹۹۴ پرستاری توانبخشی عبارت است از تشخیص با تاکید بر اصل همکاری پرستاری از مراقبت توانبخشی و حمایتی را برای مدجویان کودک و بزرگسال، به منظور ارتقای توامندی ها، کسب استقلال، الحاق مجدد فرد به جامعه و به طور کلی ارتقای کیفیت زندگی افراد جامعه فراهم می سازد.

وی گفت: در این راستا پرستاران توانبخشی با رویکردی جامع نگر و با تمرکز ابعاد حیات انسان به مدد جویان و خانواد های آنان در همه عرصه های جامعه به صورت مبتنی بر جامعه مراقبت های توانبخشی و حمایتی ارائه می کنند بنابراین قول صریح سازمان جهانی بهداشت پرستاران از اعضا فعال تیم توانبخشی محسوب می شوند./ح


باشگاه خبرنگاران

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *