پیشنهاد یک نماینده مجلس: نمایندگان پر سر و صدا باید به هیئت نظارت معرفی شوند

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: هیئت رئیسه مجلس باید برای حفظ آرامش جلسه، نظارت کافی داشته باشد و نام افرادی که نظم جلسه را بر هم می‌زنند پس از اعلام در صحن علنی؛ به هیئت نظارت معرفی کند.
سید حسین نقوی حسینی افزود: کنترل امر نظارت نمایندگان توسط هیئت نظارت و مدیریت این مسئله توسط هیئت رئیسه مجلس و نیز توجه کمیسیون‌ها می‌تواند به کیفیت کار کمک کرده و از سؤالات و تذکرات با موضوعات غیرضروری جلوگیری کند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه نحوه صحبت نمایندگان از تریبون مجلس در آیین‌نامه داخلی مشخص شده خاطرنشان کرد: نمایندگان باید خود سکوت جلسه را رعایت کرده و در صورتی هم که نماینده‌ای سکوت جلسه را رعایت نکرد دیگر نمایندگان باید با تذکر وی را امر به معروف کنند.
نقوی حسینی با مظنون دانستن ایجاد هیاهو و سر‌و‌صدا در مجلس اظهار داشت: هیئت رئیسه مجلس باید برای حفظ آرامش جلسه، نظارت کافی داشته باشد و نام افرادی که نظم جلسه را بر هم می‌زنند پس از اعلام در صحن علنی؛ به هیئت نظارت معرفی کند.
/۲۷۲۷

دانلود   دانلود


خبرآنلاین

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.