چاقی و افسردگی خواب آلودگی روزانه می‌آورد

با وجود اینکه اکثراً بی‌خوابی علت اصلی چرت زدن در روز به شمار می‌رود اما تحقیقات جدید پزشکی نشان می‌دهد که چاقی و حملات افسردگی چه بسا از مهمترین دلایل سهیم در بروز این پدیده است.

فارس: محققان دریافتند که چاقی و افسردگی باعث خواب آلودگی افراد در طول روز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، تحقیقات جدید پزشکی نشان می‌دهد: چاقی زیاد یا حملات افسرگی باعث می‌شود که انسان احساس چرت زدن و خواب در طول ساعات زیادی از روز داشته باشد.

این تحقیقات نشان می‌دهد که نزدیک به ۲۰ درصد شهروندان بالغ در آمریکا از چرت زدن های مکرر در طور روز رنج می برند.

محققان گفتند: با وجود اینکه اکثراً بی‌خوابی علت اصلی چرت زدن در روز به شمار می‌رود اما تحقیقات جدید پزشکی نشان می‌دهد که چاقی و حملات افسردگی چه بسا از مهمترین دلایل سهیم در بروز این پدیده است.

این تحقیقات از نزدیک به ۱۷۳ هزار و یکصد نفر انجام و شیوه خواب آنها به مدت پنج سال پیگیری و زیر نظر گرفته شد.

این تحقیقات نشان داد که چاقی و حملات افسردگی تا حد زیادی مسئول هستند به گونه‌ای که می‌توان گفت که به میزان ۱۵ درصد چرت زدن ها در طول روز را افزایش می دهند.


عصر ایران

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *