چرا خانواده شریعتی به موزه دکتر نمی‌روند؟

این خبر را نشریه «اندیشه پویا» منتشر کرده است و در گزارشی از گذشته این خانه آورده است: شریعتی تنها ۲ سال در آن زندگی کرد؛ هرچند از آن راضی نبود. انتخاب خانه با سلیقه «پوران» خانم بود اما شریعتی آن را «طاغوتی» می دانست.
دیگر مسئله‌ای که در این گزارش ارائه شده است، به دفتر شعر دکتر بازمی‌گردد؛ همان دفتری که شریعتی وصیت کرده بود آن را بسوزانند و البته سوزانده نشد و هم اکنون در موزه دکتر نگهداری می شود.
در ادامه از وصیت نامه شریعتی که شش ماه قبل از مرگش نوشته و به دست محمد رضا حکیمی سپرده بود، سخنی به میان آمده است. قرار بود طبق این وصیت نامه حکیمی نوشته ها و گفته های شریعتی را بازبینی کند اما حکیمی هیچگاه چنین نکرد. وصیت نامه را هم به خانواده برگرداند.
در این روایت از نوع «سیگار» علی شریعتی هم غفلت نشده است :«اوایل سیگار زر می کشید، بعد هم زرین، آخری ها وینستون می کشید و هر روز بیشتر از یک پاکت. معروف بود که سیگار با سیگار روشن می کند و گاهی با خنده می گفت: کبریت را ترک کرده ام».
/۶۲۳۰۳

دانلود   دانلود


خبرآنلاین

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ