به گزارش ممتاز نیوز، از اسفند سال ۹۴ تا اوایل اردیبهشت ۹۵ چند عمل جراحی در ناحیه روده کیارستمی انجام شد که شرایط بهبودی نسبی و نه کامل او را فراهم کرد.

 البته که بروز پاره ای مشکلات در روند درمان این کارگردان حین حضور در بیمارستان سبب ساز آن شد که وزیر بهداشت شخصا برای پیگیری وضعیت وی اقدام کند.

با این حال همچنان آشنایان نزدیک کیارستمی از عدم رسیدگی مناسب به وی در روزهای ابتدایی بستری شدن در بیمارستان به تلخی یاد می کردند و انگار همان تلخیها بود که در نهایت باعث شد کیارستمی برای پیگیری وضعیت درمان خود به پاریس برود.

کیارستمی توسط آمبولانس هوایی کمپانی فیلمسازی فرانسوی MK۲ به پاریس منتقل شد تا ادامه درمان خود را در پاریس پی گیرد. کمپانی فیلمسازی MK۲  تولید آخرین فیلم کیارستمی با عنوان “مثل یک عاشق”(۲۰۱۲) که در ژاپن فیلمبرداری شد را انجام داده بود.