چند نرخی شدن ارز مداخلات دولت در اقتصاد را افزایش می دهد

محدودیت منابع ارزی موجب می شود که نرخ ارز خود به خود و متناسب با شرایط اقتصادی در جهت رقابت پذیری محصولات داخلی با خارجی تنظیم شود.

حسینی فعال اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، با بیان مطلب بالا گفت: محدودیت منابع ارزی تحت اختیار بانک مرکزی زمینه را برای تنظیم شدن نرخ ارز با شرایط اقتصاد کلان فراهم می آورد.
وی افزود: وقتی نرخ ارز متناسب با شرایط اقتصادی تعیین شود خود به خود امکان رقابت پذیری محصولات داخلی با محصولات مشابه خارجی فراهم می شود.
حسینی با اشاره به اینکه نرخ ارز یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی است که روند تغییرات آن بر نرخ رشد تاثیر تعیین کننده ای دارد اظهار داشت: گروهی از جمله برخی نمایندگان مجلس در پی چند نرخی شدن رسمی ارز هستند که نتیجه طبیعی این مسئله تداوم شرایط فعلی است که البته بهتر هم نمی شود.
وی گفت: با توجه به حجم بالای نقدینگی در صورت چند نرخی شدن ارز اقتصاد غیررسمی کوچک می شود.
وی ادامه داد: چند نرخی شدن ارز موجب افزایش مداخلات اختلال زای دولت در اقتصاد می شود./س


باشگاه خبرنگاران

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.