بازار طلا

 

ریال

تغییرات

 درصد تغییر

مثقال طلا

۴,۱۷۰,۰۰۰ ۳۵٫۰۰۰ ۰٫۸۵

سکه

۹,۴۶۰,۰۰۰ ۱۲۰٫۰۰۰ ۱٫۲۸

نیم سکه

۴,۷۲۰,۰۰۰ ۶۰٫۰۰۰ ۱٫۲۹

ربع سکه

۲,۳۶۰,۰۰۰ ۳۰٫۰۰۰ ۱٫۲۹

اونس طلا

۱,۷۶۹٫۲۰ دلار ۰٫۱۰ ۰٫۰۱