ژوزه با باخت بعدی اخراج می شود

بینا- شکست پرسپولیس از سپاهان و بازی بد این تیم در اصفهان، باعث افزایش انتقادات از ژوزه شده است. رویانیان این روزها از طرف پیشکسوتان پرسپولیس برای برکنار کردن ژوزه تحت فار قرار گرفته است.

گفته می شود آخرین کسانی که به رویانیان توصیه کرده اند ژوزه را برکنار کند، مشاوران او بوده اند. مشاوران رویانیان به او گفته اند که اگر می خواهد ژوزه را برکنار کند، الان بهترین موقع است و همین الان تیم را به یحیی بسپارد اما رویانیان که همیشه از ژوزه حمایت کرده است در جواب مشاورانش می گوید: «ما که این همه پای او ایستاده ایم و هزینه کرده ایم، بگذارید باز به او فرصت بدهیم. اگر یک بار دیگر هم ببازیم آن وقت او را برکنار می کنم.»

رویانیان بلافاصله بعد از پایان بازی با سپاهان در مصاحبه با فارس گفته بود: «به خاطر نتایج ضعیف کسب شده به مانوئل ژوزه سرمربی تیم، کارت زرد نشان می دهم.» این در حالی است که تیتر یک روزنامه «پرسپولیس» پس از باخت به سپاهان «ژوزه کارت زرد گرفت» بود.

RSS

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.