کارشناس اقتصادی درباره بحران جدی غذایی در جهان هشدار داد

کارشناس انگلیسی درباره بحران جدی غذایی در جهان هشدار داد.
به گزارش شبکه تلویزیونی بی بی سی، هلن هاج گفت:« کمبود مواد غذایی در جهان به مشکلی جدی تبدیل شده است. بی تردید کمبود غذا با چالشهای امنیتی و ثبات جوامعی نیز مرتبط است که این مشکل بزرگ را پشت سر می گذراند. کمبود غذا در کشورهای آفریقایی بویژه در کشورهای حوزه زیر صحرا حادتر از مناطق دیگر است. فقدان دولت مرکزی قدرتمند نیز سبب تشدید مشکلات در این کشورهای آفریقایی شده است زیرا توزیع مناسب غذا را ناممکن کرده است. بی تردید ، گسترش فقر یکی از پیامدهای این مشکل است. ترکیب فقر و افزایش قیمت مواد غذایی سبب شده است، افراد نیازمند در کشورهای مطرح نتوانند مواد غذایی موردنیاز خود را تهیه کنند. کمبود مواد غذایی ناشی از عوامل مختلف است. بی تردید خشکسالی های اخیر نیز این مشکل را تشدید کرده است. افزایش قیمت مواد غذایی از عوامل سیاسی و اجتماعی نیز متاثر است. کشورهایی که بهار عربی را در دو سال گذشته تجربه کرده اند مصداق آشکار این مسئله هستند. شماری از این کشورها به شدت به واردات مواد غذایی وابسته بوده اند و هرگونه تغییر در قیمت مواد غذایی در بازارهای جهانی برای این کشورها مشکلات جدی به همراه می آورد. به هرحال ، کمبود مواد غذایی چالشی جدی برای جامعه جهانی است.»
۳۰۱۳۰۱
 

دانلود   دانلود


خبرآنلاین
بازنشر:ممتازنیوز www.momtaznews.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *