کاهش آبدهی رودخانه‌های حوزه دریای خزر/ گزارش سال آبی ۹۰-۸۹

به گزارش خبرنگار مهر، جدیدترین گزارش تخصصی نوسانات آب دریای خزر در سال آبی ۹۰-۸۹ نشان می دهد تراز آب دریای خزر در سال آبی گذشته به ۴۹/۲۶- متر رسید که معادل ۲۴ سانتیمتر نسبت به سال آبی قبل کاهش نشان می‏دهد.

همچنین حداکثر تراز آب مشاهده شده در طی سال آبی گذشته در ایستگاه بندرانزلی معادل ۰۷/۲۶- متر و حداقل آن در ایستگاه بندر نوشهر معادل ۷۴/۲۶- متر بوده است.

در ایستگاه های بندرانزلی، بندرنوشهر، نکا و آشوراده در طی سال آبی (۹۰-۱۳۸۹) به ترتیب ۲۸، ۳۴، ۱۶و۲۵ تراز طوفانی بیش از ۱۰سانتیمتر اتفاق افتاده است که بالاترین تراز طوفانی مربوط به ایستگاه ترازسنجی آشوراده و معادل ۴۳ سانتیمتر بوده است.

بر پایه این گزارش، در طول این سال آبی تغییرات دمای هوا در سطح حوضه آبریز دریای خزر در ماه‏های آبان لغایت بهمن نسبت به سال قبل افزایش نشان می‏دهد، به طوری که حداکثر این افزایش در آبان ماه برابر ۸۳/۳+ درجه سانتیگراد بوده است، در حالی که در سایر ماه های این دوره دما نسبت به سال قبل کاهش نشان می‏دهد. شدیدترین کاهش نسبت به سال قبل مربوط به اسفندماه و معادل ۰۸/۴- درجه سانتیگراد است.

بررسی روند کلی درجه حرارت در سطح حوضه آبریز دریای خزر برای دوره زمانی ۱۹۴۸ لغایت ۲۰۱۱ نیز از دیگر نکات ذکر شده در این گزارش است که نشان می‏دهد تا سال ۱۹۷۲از یک روند کاهشی برخوردار بوده است؛ در حالی که از این سال به بعد در سطح حوضه روند کلی افزایش دما دیده می شود.

میانگین دمای سطح آب دریای خزر در سال ۲۰۱۱ میلادی برابر ۰۲/۱۶درجه سانتیگراد بوده است که نسبت به میانگین سال قبل ۸/۰ درجه سانتیگراد کاهش نشان می دهد.

میزان بارش در سطح حوضه آبریز دریای خزر در طول سال های ۱۹۴۸ لغایت ۲۰۱۱ نیز حاکی از آن است که بارش به صورت کلی از روند کاهشی پیروی می‏کند. به طوری که از سال ۲۰۰۶ لغایت ۲۰۱۰ بارندگی حوضه آبریز و از جمله حوضه رودخانه ولگا شدیدا کاهش یافته است.

متوسط آبدهی رودخانه ولگا در دوره آماری بین سال های ۱۹۳۸ لغایت ۲۰۱۱ میلادی معادل ۲۳۹ کیلومتر مکعب بوده است که در طی این دوره بالاترین میزان آن در سال ۱۹۹۴معادل ۳۳۳ مترمکعب و کمترین آن در سال ۱۹۷۵معادل ۱۶۶کیلومترمکعب بوده است و در هر دو زمان مذکور با بالاترین و پایین ترین تراز آب دریای خزر همخوانی داشته است.

آبدهی رودخانه ولگا در سال ۲۰۱۱ میلادی معادل ۱۸۹کیلومترمکعب بوده است که نسبت به سال قبل حدود ۷ کیلومترمکعب کاهش داشته است.

گفتنی است، متوسط آبدهی رودخانه های عمده ایرانی حوضه آبریز دریای خزر در سواحل جنوبی بین سال های ۱۹۹۲ لغایت ۲۰۱۱ میلادی معادل ۷۴/۶ کیلومترمکعب است.

بالاترین میزان آبدهی رودخانه‏های عمده ایران در سال ۱۹۹۴ و معادل ۲/۱۳کیلومترمکعب و پایین ترین میـزان آن مربوط به سال ۲۰۰۱ معادل ۲/۲ کیلومتر مکعب است.

مجموع آبـدهی رودخانه‏های شاخص ایران در سال ۲۰۱۰ میلادی معادل ۷/۲ درصد آبدهی رودخانه ولگا بوده اسـت. در مجموع آبدهی تمام رودخـانه‏های ایـرانی حوضه آبریز دریـای خـزر در سـال آبـی (۹۰-۱۳۸۹) نسبت به سال آبی قبل روند کاهشی را نشان می دهد.


MehrNews Rss Feed

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ