کاهش بیکاری و تولید بیشتر با بهره‌گیری از آموزشهای مهارتی

۲۰خردادماه،

داشتن مهارت در ایجاد و گسترش زمینه‌های شغلی، کاهش فقر و بیکاری و تولید بیشتر موثر است.

کاهش بیکاری و تولید بیشتر با بهره‌گیری از آموزشهای مهارتی

تعاون و اشتغال
مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان تهران داشتن مهارت را در ایجاد و گسترش زمینه‌های شغلی، کاهش فقر و بیکاری و تولید بیشتر موثر دانست.
حمیدرضا خانپور گفت: آموزش‌های فنی و حرفه‌ای از مقولات مهم توسعه پایدار به ویژه در توانمندسازی مهارتها و منابع انسانی است و اگر آموزشهای مهارتی در تمامی سطوح و لایه‌های جامعه نهادینه شود، به کاهش فقر و بیکاری در کشور منجر خواهد شد.
وی ارتباط بین خروجی آموزشهای مهارتی با فقر و بیکاری را یک ارتباط معکوس دانست و پیدایش مهارتها را در ایجاد و گسترش زمینه های شغلی و تولید بیشتر موثر خواند.
خانپور از آموزشهای فنی و حرفه‌ای به عنوان رکن اصلی آموزشهای مهارتی یاد کرد و گفت: در مقوله توسعه پایدار، سرمایه اجتماعی به عنوان عاملی موثر در فقرزدایی به شمار می‌رود و این سرمایه اجتماعی، کارگر ماهری است که خروجی آموزشهای مهارتی است.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران درعین حال به منظور همه گیر شدن مهارتها و تخصصها در میان آحاد مردم پیشنهاد کرد: توسعه آموزشهای مهارتی و فنی و حرفه‌ای در مناطق توسعه نیافته مدنظر قرار بگیرد و از طریق آموزش ذهنی و عملی، هنجارها و ارزشهای عملی نیز در این مناطق و در سطح وسیعی اشاعه پیدا کند.
به گفته وی نقش تعاملی دولت و لزوم سیاستگذاری در جهت حمایت از اشخاص و گروههای آسیب پذیر و باز توزیع فرصتها می تواند به ارتقاء مشاغل و اقتصاد پویا منجر شود.
خانپور با بیان اینکه آموزشهای فنی و حرفه ای سببات تولید بیشتر را فراهم می کند، خاطر نشان کرد: از مهارتها و آموزشهای فنی و حرفه ای می توان در نوآوری و تبدیل یک ایده به محصول قابل فروش استفاده کرد.

باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *