کاهش سهم مردم در هزینه درمان

گردآوری توسط گروه بیمه ممتاز نیوز

بینا:اگر سهم بیمه ها بهتر تدوین و اصلاح شود می توان برای اصلاح نظام تعرفه، کاهش سهم مستقیم مردم ‌برای سرانه سلامت و سهم پرداختی برای بیمه ها نیزاقدام کرد.

اصلی ترین و مهمترین برنامه که برای حوزه درمان به دنبال آن هستم ؛ تقویت نقش حاکمیتی نظام سلامت ونظام ارائه خدمات درمانی و کاهش تصدی گری دولت در این بخش است.

معاون درمان وزیر بهداشت در گفت و گو با شبکه ایران گفت:‌ تقویت نقش حاکمیتی نظام سلامت و کاهش تصدی گری دولت در این بخش ، کاهش سهم پرداختی مردم برای گرفتن خدمات درمانی و ارتقاء کیفی خدمات درمانی را سه برنامه مهم از برنامه های متعدد که قرار است در حوزه درمان وزارت بهداشت اجرا شود نام برد.

دکتر محمد حاجی آقاجانی گفت:‌ اصلی ترین و مهمترین برنامه که برای حوزه درمان به دنبال آن هستم ؛ تقویت نقش حاکمیتی نظام سلامت ونظام ارائه خدمات درمانی و کاهش تصدی گری دولت در این بخش است و اجرای مدل بیمارستان مستقل و پاسخگو از اولویت های مااست .

وی در خصوص برنامه دوم این معاونت را کاهش سهم پرداختی مردم ازجیب، برای دریافت خدمات درمانی اعلام کرد و افزود: دریافت خدمات درمانی در حال حاضر بار سنگینی بر دوش مردم تحمیل کرده است. قصد داریم با همکاری سازمان های بیمه گرو تعامل پویا با این سازمان هاپوشش بیمه های خدمات درمانی سطحی و عمقی را گسترش دهیم.

وی ادامه داد:‌ امیدواریم با گسترش پوشش این بیمه ها واصلاح نظام تعرفه و اجرای برنامه هوشمند خرید خدمات درمانی بتوانیم سهم پرداختی مستقیم مردم از جیب را برای گرفتن خدمات درمانی کاهش دهیم.

معاون درمان وزیر بهداشت، ارتقاء کیفی خدمات درمانی را یکی ازسرفصل های مهم حوزه درمان دروزارت بهداشت دانست  و گفت:‌ برنامه های متعددی برای ارتقاء کیفی سطح خدمات درمانی طراحی شده ؛ که با استقرار مدل های ارتقاء کیفیت و توانمند سازی مدیران بیمارستانی و اصلاح نظام پایش و ارزش یابی بیمارستان ها ، امیدواریم بتوانیم ارتقاءکیفیت را در خدمات درمانی ایجاد کنیم.

دکتر محمد حاجی آقاجانی در پاسخ به سوالی دربارهٔ اینکه با توجه به بسته بودن بودجه امسال چگونه می توانید به اهداف مورد نظر دست یابید، گفت:‌ ما نا امید نیستیم؛ اما محدودیت های دولت در بودجه سال ۹۲ جدی است و ما نیز این محدودیت ها را درک می کنیم.

وی گفت:‌ امیدواریم با برنامه های تحولی که برای اصلاح بودجه نظام سلامت پیشنهاد می گردد بتوانیم در این حوزه شاهد تحول باشیم .

آقاجانی در باره کاهش سهم پرداختی مردم در خدمات درمانی گفت:‌ این موضوع به رقم هایی که در بودجه کل کشور برای بیمه ها اختصاص پیدا می کند بستگی دارد.

او گفت: قطعا اگر سهم بیمه ها بهتر تدوین و اصلاح شود می توان برای اصلاح نظام تعرفه، کاهش سهم مستقیم مردم ‌برای سرانه سلامت و سهم پرداختی برای بیمه ها نیزاقدام کرد.


شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *