کاهش۱۵درصدی پروانه‌های ساختمانی صادر شده در کل کشور

دوشنبه ۱۵آبان به نقل از منبع ذکر شده در انتهای خبر در پورتال خبری ممتاز نیوز منتشر گردیده است

به گزارش تفسیری نوساز به نقل از خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، تعداد واحدهای مسکونی پیش بینی شده در پروانه‌های صادر شده نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۵۰٫۸ درصد افزایش داشته است این درحالی است که تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور به استثنا شهر تهران نسبت به زمستان سال ۹۰، ۱۵٫۶ درصد کاهش یافته است.

در بهار سال جاری تعداد ۹ هزار و ۵۰۲ پروانه ساختمانی توسط شهرداری تهران صادرشده است که نسبت به زمستان سال ۹۰ حدود ۱۲ درصد رشد داشته است.

بر این اساس از کل پروانه‌های صادر شده ۲۴ پروانه معادل ۳ درصد مربوط به افزایش بنا و ۹ هزار و ۴۷۸ پروانه که معادل ۹۹٫۷ درصد پروانه‌های صادر شده را در بر می‌گیرد مربوط به احداث ساختمان بوده است.

این گزارش تفسیری نشان می‌دهد پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان نسبت به زمستان ۹۱ حدود ۱۲٫۱ درصد و نسبت به بهار سال ۹۰ ، ۴۳٫۵ درصد افزایش یافته است.

این تعداد پروانه ۱۷٫۳ درصد کل پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور را تشکیل می دهد.

براساس این گزارش تفسیری مجموعه مساحت زیربنایی تعیین شده در پروانه‌های صادره شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران در بهار سال جاری بالغ بر ۱۱۷۵۶٫۸ هزار متر مربع بوده است که نسبت به فصل گذشته ۲۰٫۲ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۶۷٫۹ درصد افزایش داشته است و حدود ۳۶ درصد از مجموع کل زیربنای تعیین شده در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور را تشکل می‌دهد.

همچنین متوسط مساحت زیربناهای هر پروانه احداث ساختمان ۱۲۴۰ متر مربع محاسبه شده است.

براساس اعلام مرکز آمار ایران تعداد واحدهای مسکونی پیش بینی شده در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران در بهار سال جاری بیش از ۶۹ هزار و ۲۹۰ واحد بوده است که نسبت به فصل پیش حدود ۱۵٫۲ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۵۰٫۶ درصد افزایش یافته است.

این گزارش تفسیری حاکی از آن است که این تعداد واحد مسکونی ۳۴ درصد از واحدهای مسکونی پیش بینی شده در پروانه‌های احداث ساختمان صاد شده از سوی شهرداری‌های کشور تشکیل می‌دهند.

همچنین در بهار سال جاری ۴۹ هزار و ۸۸۷ پروانه ساختمانی توسط شهرداری‌های کشور به جزو شهر تهران صادر شده که نسبت به فصل گذشته حدود ۱۵٫۶ درصد و نسبت فصل مشابه سال گذشته حدود ۳٫۷ درصد کاهش داشته است.

براین اساس از کل پروانه‌های صادر شده چهار هزار و ۴۸۸ پروانه مربوط به افزایش بنا و ۴۵ هزار و ۳۹۹ پروانه معادل ۹۱ درصد مربوط به احداث ساختمان بوده است که پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان نسبت به فصل گذشته حدود ۱۶ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۳٫۸ درصد کاهش یافته است.

براساس این گزارش تفسیری تعداد واحد مسکونی پیش بینی شده در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان در بهار سال ۹۱ بیش از ۱۳۴ هزار و ۳۸۷ واحد بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۱۳٫۳ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۲٫۹ درصد کاهش داشته است.

همچنین با توجه به تعداد پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان متوسط تعداد مسکونی در این دسته از پروانه‌ها سه واحد محاسبه شده است.


آخرین خبرها
منبع: نوسازنیوز

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *