کریم باقری و کمک های مردمی برای زلزله زدگان / کاپیتان محبوب فوتبال ایران

به گزارش ممتاز نیوز ؛ کریم باقری کاپیتان دوست داشتنی فوتبال ایران ، پیش افتاده تا در کنار هموطنان داغدیده اش باشد. او خودش قبل از همه کمک هایش را آماده کرده و حالا در دعوتی عمومی از همه هموطنان خوب مان خواسته تا برای کمک به زلزله زدگان پیش قدم شوند. کریم باقری در این باره می گوید:« من چهارشنبه به سمت مناطق زلزله زده می روم و از همه دوستانم می خواهم تماس بگیرند تا کمک های شان را برای مردم زلزله زده ببریم.»

کمک به زلزله زدگان

کد #۷۲۴* و شماره گیری آن از طریق تلفن همراه برای جمع آوری کمک های مردمی جهت زلزله زدگان کرمانشاه اختصاص یافت.

همچنین شماره کارت ۶۱۰۴۳۳۷۷۷۰۰۶۴۶۰۶  ، شماره حساب ۹۹۹۹۹ به نام هلال احمر نزد بانک‌های ملی، ملت، صادرات، رفاه،‌ مسکن،‌ دی، تجارت،‌ سپه،پارسیان، شهر،‌ آینده و رسالت،  ۷۰۲۰۷۰(ارزی دلار) ۸۰۰۳۰۰ (ارزی یورو) بانک ملی و  ۱۴۰۴۴۴۰(ارزی دلار)  بانک ملت برای دریافت و ارسال کمک های نقدی به زلزله زدگان استان کرمانشاه منظور شده است.
تا این لحظه ۷نظر ثبت شده
 1. داود گفت:

  با عرض سلام و احترام خدمت شما آقای باقری می خواستم بگم که دستم خالیه و فرزند یتیم هستم و بیکارم و پول نان را هم به زور در میاورم از شما عاجزانه درخواست می کنم تو را به هر کی دوست دار ی دست بنده یتیم را رد نکنی توت الریم اینم شماره کارت ۶۰۳۷۷۰۱۴۷۶۶۹۲۳۹۴کشاورزی یا علی مدد فرما.

 2. نام شما... گفت:

  ﺑﺎ
  ﺳﻼم . ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ راﻫﻨﻤﺎی ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮری ﺑﺎ ﮐﺮﯾﻢ
  ﺑﺎﻗﺮی ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﻟﻄﻔﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﯿﺪ ﺗﻮرو ﺧﺪا
  . واﻗﻌﺎ دﯾﮕﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻢ ﺷﺮﻣﻨﺪه ﺑﺮادرام و ﻣﺎدرم ﺑﺸﻢ .شماره تلفن من ۰۹۱۴۵۸۵۰۵۸۰ میثم ﮐﺮﯾﻤﯽ ۲۷………! ﺳﺎﻟﻪ از ﺗﺒﺮﯾﺰ . ﻟﻄﻔﺎ ﺑﮕﯿﺪخواهش میکنم.

 3. میثم کریمی گفت:

  ﺑﺎ
  ﺳﻼم . ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ راﻫﻨﻤﺎی ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮری ﺑﺎ ﮐﺮﯾﻢ
  ﺑﺎﻗﺮی ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﻟﻄﻔﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﯿﺪ ﺗﻮرو ﺧﺪا
  . واﻗﻌﺎ دﯾﮕﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻢ ﺷﺮﻣﻨﺪه ﺑﺮادرام و ﻣﺎدرم ﺑﺸﻢ . ﮐﺮﯾﻤﯽ ۲۷………! ﺳﺎﻟﻪ از ﺗﺒﺮﯾﺰ . ﻟﻄﻔﺎ ﺑﮕﯿﺪ

 4. سيدحسن موسوي گفت:

  سلام آقای باقری شماوآقای دایی افتخارماآذریهاهستیدمن عاجزانه خواهش میکنم به مامستحق هایکمقدارکمک کنیدشماکه درکارخیرهستیداجرتان باسیدالشهدازیادمشگل دارم اگرزنجان آشناداریدبگوییدتحقیق کندبعدکمک کنیدمیخواهد باشیدکه دروغ نمیگویم

 5. سيدحسن موسوي گفت:

  سلام آقای کریم باقری من ازاستان زنجان هستم بنده مریض وبیکارومستأجرهستم نمیتوانم کارکنم قبلأهم پیام فرستادم شمارابه قرآن قسم ماراناامیدن۶۲۸۰۲۳۱۲۴۴۶۸۹۶۵۸شماره کارت خودم رافرستادم۰۹۱۹۳۴۱۱۷۴۶تلفن خودم هست التماس میکنم اگرامکان داردشماره حاج آقاهدایتی وآقای دایی رابدهیدتاصحبت کنم تاببینم کمک میکنندازجدم عوض بگیرید

 6. سيدحسن موسوي گفت:

  سلام آقای کریم باقری من ازاستان زنجان هستم بنده مریض وبیکارومستأجرهستم نمیتوانم کارکنم ومشگل کرایه خانه دارم ندادم وشهریه مدرسه پسرم هست ندادم شماراقسم میدهم به سیدالشهداقسم یکمقدارکمکم کنید۶۲۸۰۲۳۱۲۴۴۶۸۹۶۵۸شماره کارت خودم هست۰۹۱۹۳۴۱۱۷۴۶تلفن خودم هست شماراقسم میدهم به قرآن مجیدماراناامیدنکن ازجدم عوض بگیریداگرامکان داردشماره آقاى دایی ویاحاج آقاهدایتی رابدهیدتاازآنهاکمک بگیرم

 7. سيدحسن موسوي گفت:

  سلام آقای کریم باقری من ازاستان زنجان هستم بنده مریض وبیکارومستأجرهستم نمیتوانم کارکنم ومشگل کرایه خانه دارم ندادم وشهریه مدرسه پسرم هست ندادم شماراقسم میدهم به سیدالشهداقسم یکمقدارکمکم کنید۶۲۸۰۲۳۱۲۴۴۶۸۹۶۵۸شماره کارت خودم هست۰۹۱۹۳۴۱۱۷۴۶تلفن خودم هست شماراقسم میدهم به قرآن مجیدماراناامیدنکن ازجدم عوض بگیریداگرامکان داردشماره آقاى دایی ویاحاج آقاهدایتی رابدهیدتاازآنهاکمک بگیرم اگرکرایه راندهم بایدخانه راخالی کنم وشهریه مدرسه راندهم پسرم ازامتحان میماندشهرام حیدری درزنجان هست مغازه فیلمرداری داردباشماواعضای تیم فوتبال عکس انداخته مارامیشناسدوازوضع ماخبردارد

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *