کمک نظامی ایران به طالبان علیه داعش؟!

راشاتودی ادعا کرد: تهران ظاهرا در حال کمک به طالبان برای مقابله و مبارزه با حملات احتمالی داعش است.

راشاتودی به نقل از وال استریت ژورنال مدعی شد: ایران از اواخر پاییز ۲۰۲۴ در حال اموزش نیروهای طالبان در داخل خاک خود است.

بنابرادعای این رسانه، طیب آقا رئیس دفتر طالبان در قطر رابط اصلی میان این جنبش و ایران است.

پس از ظهور داعش در عراق و سوریه، ایران به طالبان برای مقابله با این گروه کمک کرده است.

داعش که بخش های وسیعی از عراق و سوریه را به تصرف خود درآورده، اکنون به منظور توسعه قلمرو خود چشم به افغانستان نیز دوخته است.

یک مقام امنیتی افغان مدعی شد: ایران به دنبال مقابله با داعش از طریق طالبان است.

انتخاب

نوشته کمک نظامی ایران به طالبان علیه داعش؟! اولین بار در اخبار روز ایران پدیدار شد.

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.