گرانترین خودروهای وارداتی در مهر ۹۱

این مطلب امروز ۵ شنبه ۱۸ آبان iبه نقل از منبع ذکر شده در انتهای خبر در پایگاه اینترنتی خبری ممتاز نیوز منتشر گردیده است

5-2012-Porsche-Panamera-GTS-jpg_112230.jpg

فهرست گرانترین خودروهای وارداتی در مهرماه

کشورمبداء

نام کالا

تعداد

ارزش محموله

قیمت هر دستگاه

میلیون تومان

ارزش دلاری

تومان

دلار

آلمان

پورشه ۸سیلندرسفید۲۰۱۲ پانامراتوربو

۱

۲۵۸

۲۱۰,۶۰۳

۲۵۸,۱۹۹,۲۵۳

۲۱۰,۶۰۳

امارات

پورشه پانامراتوربو۴۸۰۰CCهشت سیلندر

۱

۲۵۸

۲۰۱,۲۵۳

۲۵۷,۷۷۰,۰۰۰

۲۰۱,۲۵۳

امارات

پورشه پانامراتوربو۴۸۰۰cc

۱

۲۵۸

۲۰۱,۲۵۳

۲۵۷,۷۷۰,۰۰۰

۲۰۱,۲۵۳

آلمان

پورشه پانامراتوربو۴۸۰۰CCمدل ۲۰۲۲چهاردرب

۱

۲۵۸

۲۰۱,۲۲۸

۲۵۷,۷۴۰,۰۰۰

۲۰۱,۲۲۸

امارات

پورشه پانامراتوربومدل ۲۰۱۲ساخت ۲۰۱۲

۱

۲۵۶

۲۰۹,۱۸۵

۲۵۶,۴۶۰,۵۰۴

۲۰۹,۱۸۵

آلمان

پورشه پانامراتوربوو پورشه پانامراS4

۲

۴۴۴

۳۶۲,۳۲۴

۲۲۲,۱۰۴,۳۲۳

۱۸۱,۱۶۲

امارات

مرسدس بنز مدلS500 تیپ۴MATIC

۱

۲۰۹

۱۷۰,۷۵۹

۲۰۹,۳۵۰,۸۰۰

۱۷۰,۷۵۹

امارات

مرسدس بنز SL500 مدل ۲۰۲۲

۱

۲۰۶

۱۶۸,۲۹۸

۲۰۶,۳۳۳,۶۰۷

۱۶۸,۲۹۸

امارات

پورشه کاین توربو۴۸۰۰CC مدل ۲۰۱۲هشت سیلندر

۱

۱۹۴

۱۵۷,۹۱۲

۱۹۳,۶۰۰,۰۰۰

۱۵۷,۹۱۲

امارات

پورشه پانامرا S4 هشت سیلندر

۱

۱۸۷

۱۵۲,۶۹۲

۱۸۷,۲۰۰,۰۰۰

۱۵۲,۶۹۲

امارات

پورشه پانامرا S4 هشت سیلندرمدل ۲۰۱۲

۳

۵۶۱

۴۵۷,۹۵۳

۱۸۷,۱۵۰,۰۰۰

۱۵۲,۶۵۱

امارات

مازراتی گرنکابریو مدل وساخت ۲۰۱۲

۱

۱۸۶

۱۵۱,۸۵۶

۱۸۶,۱۷۴,۸۴۳

۱۵۱,۸۵۶

چین

مرسدس بنزCLS500 مدل ۳۱۰۲ساخت ۲۰۱۲

۱

۱۷۴

۱۴۱,۸۵۱

۱۷۳,۹۰۹,۰۱۹

۱۴۱,۸۵۱

امارات

مرسدس بنزSL350 مدل ۲۰۱۲حجم ۳۵۰۰cc

۱

۱۶۹

۱۳۷,۹۵۲

۱۶۹,۱۲۹,۲۵۴

۱۳۷,۹۵۲

امارات

مرسدس بنزSL350 مدل۲۰۱۲بنزینی ۳۵۰۰cc

۱

۱۶۸

۱۳۷,۲۵۰

۱۶۸,۲۶۷,۹۳۰

۱۳۷,۲۵۰

عراق

پورشه پانامرا-پانامرا۴اس -۹۱۱کررااس

۶

۹۶۷

۷۸۸,۹۰۹

۱۶۱,۲۰۰,۴۸۳

۱۳۱,۴۸۵

کویت

پورشهپانامرا۳۶۰۰cc مدل۲۰۲۲

۱

۱۵۹

۱۲۹,۸۱۹

۱۵۹,۱۵۷,۶۰۱

۱۲۹,۸۱۹

امارات

یورشه کاین Sمدل ۲۰۱۲رنگ سفید

۱

۱۵۰

۱۲۲,۰۴۷

۱۴۹,۶۳۰,۰۰۰

۱۲۲,۰۴۷

امارات

مرسدس بنزS350Lمدل ۲۰۱۲ بنزینی سفید

۱

۱۴۹

۱۲۱,۳۷۲

۱۴۸,۸۰۱,۹۰۴

۱۲۱,۳۷۲

امارات

پورشه پانامرا مدل ۲۰۱۲

۱

۱۴۸

۱۲۰,۹۸۷

۱۴۸,۳۳۰,۰۰۰

۱۲۰,۹۸۷

امارات

پورشه ۹۱۱کررااس کابریولت ۲درب ۳۸۰۰CC

۱

۱۴۸

۱۲۰,۸۲۴

۱۴۸,۱۳۰,۰۰۰

۱۲۰,۸۲۴

امارات

پورشه ۹۱۱کررااس ۳۸۰۰CCدودرب رنگ سفید

۱

۱۴۸

۱۲۰,۷۶۷

۱۴۸,۰۶۰,۰۰۰

۱۲۰,۷۶۷

امارات

پورشه ۹۱۱کررااس کابریولت مدل ۲۰۱۲

۵

۷۴۰

۶۰۳,۴۶۷

۱۴۷,۹۷۰,۰۰۰

۱۲۰,۶۹۳

امارات

پورشه ۹۱۱کررااس ۳۸۰۰CC مدل ۲۰۱۲

۱

۱۴۸

۱۲۰,۴۶۵

۱۴۷,۶۹۰,۰۰۰

۱۲۰,۴۶۵

امارات

پورشه ۹۱۱کررااس کابریولت ۳۸۰۰CC-دودرب

۱

۱۴۸

۱۲۰,۴۶۵

۱۴۷,۶۹۰,۰۰۰

۱۲۰,۴۶۵

کویت

پورشه پانامرامدل ۲۰۱۲ساخت ۲۰۱۲بنزینی

۱

۱۴۸

۱۲۰,۳۳۶

۱۴۷,۵۳۱,۳۶۰

۱۲۰,۳۳۶

منبع: گمرک ایران

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *