گزارشی از وام دهی بانک تجارت به دو استان

۲۴ام بهمن ،

بینا- بانک تجارت در استان همدان با پرداخت ۲۸۱۶ میلیارد ریال تسهیلات تا پایان آذرماه سال ۹۱ ، از بخشهای مختلف اقتصاد در آن استان حمایت کرده است.
به گزارش بینا، تسهیلات این بانک در استان همدان در بخش مسکن و ساختمان ۲۲۶ میلیارد، کشاورزی ۴۵۰ میلیارد، بخش صنعت و معدن ۴۸۲ میلیارد و خدمات و بازرگانی  ۴۱۴ میلیارد رسیده است.
همچنین بانک تجارت استان همدان در بخش نوسازی و بهسازی مسکن روستایی ۵۷۸ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده است.
گفتنی است این بانک با پرداخت ۵۸۱ میلیارد ریال تسهیلات به بنگاه های زودبازده و کارآفرین و ۷۱ میلیارد ریال به بخش مشاغل خانگی از کارآفرینان در استان همدان حمایت کرده است.

۶۷۰ میلیارد ریال تسهیلات بانک تجارت به کارآفرینان گلستان
همچنین مانده تسهیلات بانک تجارت استان گلستان در بخش بنگاه های اقتصادی و زودبازده تا پایان آذرماه سال ۹۱ به بیش از ۶۷۰ میلیارد ریال رسیده است.
مانده تسهیلات پرداختی این بانک در استان گلستان در بخش تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزی ۳۵۲ میلیارد ،مسکن ۲۴۲ میلیارد، صنعت و معدن ۳۵۴ میلیارد و بخش صادرات و بازرگانی ۹۲ میلیارد ریال می باشد.
بانک تجارت استان گلستان همچنین در بخش نوسازی و بهسازی مسکن روستایی ۳۷۶ میلیارد ریال پرداخت نموده است.

RSS
باز بازنشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.