گزارش بانک مرکزی از فعالیت‌ بخش خصوصی

بینا- طی نیمه نخست سال گذشته بخش خصوصی بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان در بخش مسکن سرمایه‌گذاری کرده است.
براساس اعلام بانک مرکزی در شش ماهه نخست سال گذشته از ۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن توسط بخش خصوصی بیش از ۵٫۹ هزار میلیارد تومان برای ساختمان‌های شروع شده، ۱۲ هزار میلیارد تومان برای ساختمان‌های نیمه تمام و ۲٫۶ هزار میلیارد تومان برای ساختمان‌های تکمیل شده صرف شده‌اند.
در گزارش خلاصه نتایج آمار فعالیت‌های ساختمانی بخش خصوصی در مناطق شهری استان‌های مختلف ایران که توسط بانک مرکزی منتشر شده است میزان ساختمان‌های شروع شده طی شش ماهه نخست سال ۹۰ نسبت به مدت مشابه در سال ۸۹ بیش از ۳۱ درصد، میزان ساختمان‌های نیمه تمام نسبت به مدت مشابه سال ۸۹ بیش از ۳۲ درصد و میزان ساختمان‌های تکمیل شده نسبت به مدت مشابه سال ۸۹ بیش از ۲۱ درصد رشد داشته است.
براساس گزارش بانک مرکزی هزینه یک متر مربع ساختمان‌های شروع شده ۳۴۰ هزار تومان و هزینه یک متر مربع ساختمان‌های تکمیل شده طی نیمه نخست سال گذشته ۳۰۸ هزار تومان بوده است.

RSS

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.