گزارش تصویری از زلزله آذربایجان شرقی

عکس > عکس روز– ممتازنیوز:
دو زمین لرزه شدید عصر روز شنبه ۲۱ مرداد اهر و ورزقان در استان آذربایجان شرقی را لرزاند.

 1. زلزله ۶٫۲ ریشتری آذربایجان شرقی

  ورزقان و اهر

 2. زلزله ۶٫۲ ریشتری آذربایجان شرقی

  ورزقان و اهر

 3. زلزله ۶٫۲ ریشتری آذربایجان شرقی

  ورزقان و اهر

 4. زلزله ۶٫۲ ریشتری آذربایجان شرقی

  ورزقان و اهر

 5. زلزله ۶٫۲ ریشتری آذربایجان شرقی

  ورزقان و اهر

 6. زلزله ۶٫۲ ریشتری آذربایجان شرقی

  ورزقان و اهر

 7. زلزله ۶٫۲ ریشتری آذربایجان شرقی

  ورزقان و اهر

 8. زلزله ۶٫۲ ریشتری آذربایجان شرقی

  ورزقان و اهر

 9. زلزله ۶٫۲ ریشتری آذربایجان شرقی

  ورزقان و اهر

 10. زلزله ۶٫۲ ریشتری آذربایجان شرقی

  ورزقان و اهر

 11. زلزله ۶٫۲ ریشتری آذربایجان شرقی

  ورزقان و اهر

 12. زلزله ۶٫۲ ریشتری آذربایجان شرقی

  ورزقان و اهر

 13. زلزله ۶٫۲ ریشتری آذربایجان شرقی

  ورزقان و اهر

 14. زلزله ۶٫۲ ریشتری آذربایجان شرقی

  ورزقان و اهر

 15. زلزله ۶٫۲ ریشتری آذربایجان شرقی

  ورزقان و اهر

 16. زلزله ۶٫۲ ریشتری آذربایجان شرقی

  ورزقان و اهر

 17. زلزله ۶٫۲ ریشتری آذربایجان شرقی

  ورزقان و اهر

 18. زلزله ۶٫۲ ریشتری آذربایجان شرقی

  ورزقان و اهر

 19. زلزله ۶٫۲ ریشتری آذربایجان شرقی

  ورزقان و اهر

 20. زلزله ۶٫۲ ریشتری آذربایجان شرقی

  ورزقان و اهر

 21. زلزله ۶٫۲ ریشتری آذربایجان شرقی

  ورزقان و اهر

 22. زلزله ۶٫۲ ریشتری آذربایجان شرقی

  ورزقان و اهر

 23. زلزله ۶٫۲ ریشتری آذربایجان شرقی

  ورزقان و اهر

 24. زلزله ۶٫۲ ریشتری آذربایجان شرقی

  ورزقان و اهر

 25. زلزله ۶٫۲ ریشتری آذربایجان شرقی

  ورزقان و اهر

 26. زلزله ۶٫۲ ریشتری آذربایجان شرقی

  ورزقان و اهر

 27. زلزله ۶٫۲ ریشتری آذربایجان شرقی

  ورزقان و اهر

 28. زلزله ۶٫۲ ریشتری آذربایجان شرقی

  ورزقان و اهر

 29. زلزله ۶٫۲ ریشتری آذربایجان شرقی

  ورزقان و اهر

 30. زلزله ۶٫۲ ریشتری آذربایجان شرقی

  ورزقان و اهر


RSS

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *