گلابی کیلویی ۶۷۵۰ تومان/ نوسان ارزی موز را گران کرد

حسین مهاجران در گفتگو با مهر، قیمت هرکیلوگرم گلابی را در میدان مرکزی میوه و تره بار۵۰۰۰ تومان اعلام کرد و افزود: قیمت هرکیلوگرم لیموترش در میدان مرکزی میوه و تره بار۴۳۰۰ تومان است.

وی با بیان اینکه قیمت هرکیلوگرم موز در میدان مرکزی میوه و تره باربه ۲۵۰۰ تومان رسیده است، گفت: به دلیل افزایش نرخ ارز قیمت موز نسبت به هفته گذشته ۳۰۰ تومان افزایش یافته است.

رئیس اتحادیه سراسری فروشندگان میوه و تره بار استان تهران همچنین قیمت هرکیلوگرم انبه را در میدان مرکزی میوه و تره بار ۴۵۰۰ تومان اعلام کرد. به گفته وی، قیمت این میوه ها در سطح شهر با احتساب سود ۳۵ درصدی محاسبه و عرضه می شود.

به گزارش مهر، با محاسبه سود ۳۵ درصدی میوه های مذکور درخرده فروشی های سطح شهر قیمت هرکیلوگرم گلابی در سطح شهر۶۷۵۰ تومان، قیمت هرکیلوگرم لیموترش در سطح شهر۵۸۰۵ تومان، قیمت هرکیلوگرم موز در سطح شهر۳۳۷۵ تومان و قیمت هرکیلوگرم انبه در سطح شهر۶۰۷۵ تومان است.


MehrNews Rss Feed

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.