یونان احزاب اروپایی را به دو دستگی کشانده است

در ادامه کوریر به نقش فرانسه نیز در این باره اشاره می کند و می نویسد: البته در این میان نباید از نقش فرانسه نیز چشم پوشی کرد. فرانسه با توجه به پشتوانه قوی تر از اقتصاد آلمان، این کشور را بیش از پیش ترغیب می کند تا از حمایت های اقتصادی یونان پشتیبانی کند و با توجه به اینکه انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه اخیرا برگزار شده است، این کشور حداقل تا پنج سال آینده خطری جدی را از طرف احزاب داخلی مخالف کمک مالی به یونان احساس نمی کند. موضوعی که در آلمان کامل خلاف آن است.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است : در سوی دیگراحزاب کشورهایی قرار دارند که مخالف حفظ یونان در حوزه یورو “به هر قیمتی ” هستند. این گروه بر این عقیده استوارند که باید برای دولت یونان به صورت صریح روشن شود که اگر نتواند اصلاحات مورد نظر اتحادیه اروپایی را محقق کند در این صورت جایی در حوزه یورو نخواهد داشت. در بین کشورهای دسته دوم تفاوت دیدگاه احزاب درون دولتهای کشورهای آلمان و اتریش مشخص تر است.


MehrNews Rss Feed

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *