یک دستگاه اتوبوس حامل دانش آموزان در بزرگراه یادگار امام تهران واژگون شد

. یک دستگاه اتوبوس حامل دانش آموزان در بزرگراه یادگار امام تهران واژگون شد. . د...

.
🔸یک دستگاه اتوبوس حامل دانش آموزان در بزرگراه یادگار امام تهران واژگون شد.
.
🔹در حادثه واژگونی اتوبوس سرویس مدرسه در خیابان پرواز محدوده بزرگراه یادگار از بین ۳۶ دانش آموز مصدوم ۱۲ نفر به صورت سرپایی درمان شدند و ۲۴ نفر نیز به بیمارستان منتقل شدند.
.
🔹اتوبوس سرویس مدرسه به دلیل عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه و عمل نکردن سیستم ترمز، دچار لیزخوردگی شده و پس از طی مسافتی واژگون شده است.
.
🔹خوشبختانه این حادثه فوتی نداشته است.

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.