ﻫﻤﻪ ﯼ ﭘﺴﺮﺍ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻫﺴﺘند !

ﻫﻤﻪ ﯼ ﭘﺴﺮﺍ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻫﺴﺘند
.​

.​
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.​


.
.
.
.
.​

.​
.
.
.
.
.
.​


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

..
.
.
.
.
.

..
.
.

..

..
.

..
.
.
.
.
.

..
.
.
.
.
.
.

..
.

..

..
.
.
.

..
.
.
.
.
.
.
.
.
.

..
.
.

..
.

..
.
.
.
.

.
..

..
.
.
.

ﻭ ﺑﻪ ۲ ﺩﺳﺘﻪ ﯼ:

ﻋﺰﺭﺍﺋﯿﻠﯿﺎﻥ

ﺍﺑﻠﯿﺴﯿﺎﻥ

ﺗﻘﺴﯿﻢ

ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ……..

ﻫﻤﻪ ﯼ ﭘﺴﺮﺍ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻫﺴﺘند !ﻫﻤﻪ ﯼ ﭘﺴﺮﺍ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻫﺴﺘند !ﻫﻤﻪ ﯼ ﭘﺴﺮﺍ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻫﺴﺘند !


ﺩﺧﺘﺮﺍ ﺟﯿﻐﻐﻎ ﺩﺳﺖ ﺳﻮﻭﻭﻭﺕ
ﻣﻮﻭﻭﻭﻭﻭﺝ ﻣﮑﺰﯾﮑﯽ ﻭ ﺣﻤﺎﯾﺖ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ