۱۶۰ میلیارد ریال ارزش معاملات فرابورس ایران

بیشترین حجم معاملات را در بازارهای اول و دوم فرابورس ذوب آهن اصفهان در بازار دوم با جابجایی ۶ میلیون و ۸۲۷ هزار سهم با نرخ هزار و ۶۵۳ ریال داشت.

ارزش معاملات بازارهای فرابورس ایران، با جابجایی ۸۴ میلیون اوراق بهادار، به ۱۶۰ میلیارد ریال رسید.

به گزارش فرابورس، بیشترین حجم معاملات را در بازارهای اول و دوم فرابورس ذوب آهن اصفهان در بازار دوم با جابجایی ۶ میلیون و ۸۲۷ هزار سهم با نرخ هزار و ۶۵۳ ریال داشت.

کمترین حجم معاملات و بیشترین افزایش قیمت را مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن در بازار اول فرابورس با جابجایی ۵۰ سهم و افزایش قیمت ۵ درصد با قیمت پایانی ۱۰ هزار و ۷۷۴ ریال کسب کرد. بیشترین کاهش قیمت را افرانت در بازار اول با کاهش قیمت ۴٫۹ درصد و قیمت ۹ هزار و ۵۸۵ ریال از آن خود کرد.
حجم معاملات در بازار ابزارهای نوین مالی

در بازار ابزارهای نوین مالی، بیشترین حجم معاملات را اوراق اجاره مپنا با جابجایی ۴۳ هزار و ۵۹۰ برگه داشت.

حجم اوراق دیگر به ترتیب ۶ هزار و ۱۸۰ برگه اجاره امید، ۵ هزار و ۳۹۰ برگه اجاره مسکن، ۴ هزار و ۷۵۰ برگه اجاره سامان، ۳ هزار و ۴۰ برگه اجاره جوپار، ۲ هزار و ۸۴۰ برگه اجاره لیزینگ سینا، هزار و ۸۵۰ برگه مشارکت توسعه، هزار و ۴۵۰ برگه مشارکت نفت فصلی، هزار و ۳۱۰ برگه مشارکت نارنجستان و ۷۷۰ برگه اجاره ماهان به قیمت هر برگه یک میلیون ریال جابجا شد.

قیمت اوراق تسهیلات مسکن نیز تغییر قابل توجهی نداشت و در مرز ۶۲ تا ۶۳ هزار تومان مبادله شد.


اخبار بورس

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.