۳۰دانشگاه کشور در جمع یک درصد دانشگاه های برتر

۰۵خردادماه،

۳۰ دانشگاه از مجموع دانشگاه های وزارت علوم و بهداشت در جمع یک درصد دانشگاه های برتر کشور قرار گرفته اند.

دکتر مصطفی قانعی معاون تحقیقات و فن آوری وزارت بهداشت و درمان در گفتگو با خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران افزود: در برنامه پنجم توسعه عنوان شده که باید دانشگاه علوم پزشکی کشور جزء یک درصد دانشگاه های دنیا قرار گیرند که تا سال قبل ۵ تا ۶ دانشگاه در جزو دانشگاه های یک درصد قرار دارند ولی هم اکنون این دانشگاه ها به ۸ دانشگاه رسیده است که با این اوضاع ما از برنامه پنجم جلوتر افتاده ایم.

وی با بیان اینکه امیدواریم تا پایان سال تعداد دانشگاه ها علوم پزشکی کشور که جزو یک درصدهای دانشگاه ها برتر دنیا قرار می گیرند به ۱۰ دانشگاه برسد عنوان کرد: بعضی از دانشگاه ها بسیار خوب توانستند صعود پیدا کنند به عنوان مثال دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از رتبه  ۱۹۰۰ در سال ۲۰۱۱ امسال به رتبه ۱۵۵۰ و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هم از ۱۶۰۰ به ۸۸۰ صعود پیدا کرده اند که این نشانه تلاش مجدانه اساتید و مسئولین دانشگاه می باشد.

قانعی با تاکید بر اینکه رتبه دانشگاه علوم پزشکی تهران از ۶۶۰ امروز به ۴۹۲ رسیده است اظهار داشت: این دانشگاه جزو ۵۰۰ دانشگاه برتر دنیا است.

وی در خصوص دانشگاه علوم پزشکی ایران تصریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی ایران جزو یک درصد دانشگاه های علوم پزشکی معرفی شده است. در واقع با این که دانشگاه دو سال با تهران ادغام شده بود ولی بعضی اساتید این دانشگاه مقالات خود را به آدرس و نام دانشگاه علوم پزشکی ایران ارسال می کردند و همین امر سبب شده که این دانشگاه جزو دانشگاه های یک درصد برتر قرار گیرد.

قانعی با اشاره به این که دانشگاه علوم پزشکی تهران، شیراز، اصفهان، تبریز ،شهید بهشتی مشهد، ایران و انستیتو پاستور جزو ۸ دانشگاه و مرکز تحقیقات یک در صد برتر دنیا شده اند، خاطرنشان کرد: در کل کشور از مجموع دانشگاه های علوم پزشکی وزارت علوم ۳۰ دانشگاه جزو یک در صد دانشگاه های برتر دنیا می باشند./ع۲


باشگاه خبرنگاران
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *