۵۸ نفر به اتهام ارتباط با “پ.ک.ک” دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه حریت، در میان بازداشت شدگان نام تعدای از مقامات چپ گرای ترکیه نیز دیده می شود.

بر همین اساس  “لامی اوزگن” رئیس اتحادیه های بخش بازرگانی عمومی ترکیه (KESK ) و “ایگتیم سن” از  اتحادیه آموزگاران ترکیه ، و “کاظم بیرتک” از چهره های سرشناس دیاربکر دیده می شود.

بازداشت شدگان از اعضای اتحادیه جامعه کردستان(KCK )هستند که گفته می شود بازوی شهری پ.ک.ک است هستند.

پلیس ترکیه این ۵۸ نفر را در عملیاتهای جداگانه ای که در ۱۱ استان از جمله آنکارا، هکاری، ادانا، ازمیر، سیرت، دیاربکر، آیدین و اسکی شهیر داشته بازداشت کرده است.

همانطور که اشاره شد افراد بازداشت شده متعلق به اتحادیه جامعه کردستان و اتحادیه های کارگری هستند که رویکرد چپ دارند . بازداشت این افراد در حالی صورت می گیرد که در هفته های گذشته خبرهایی درباره تصمیم عدالت و توسعه (حزب حاکم ترکیه) برای تشکیل اتحادیه کارگری طرفدار دولت منتشر شده بوده از همین رو احتمال می رود که بازداشتهای اخیر با هدف تضعیف اتحادیه های کارگری متمایل به احزاب مخالف دولت صورت گرفته باشد.


MehrNews Rss Feed

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.