دسته: ترافیک جاده ها

ایمنی راه‌ها در مسیر بدون مقصد/ بیش‌از ۳۰۰۰ نقطه ناامن در جاده‌ها قربانی می‌گیرد

ایمنی راه‌ها در مسیر بدون مقصد/ بیش‌از ۳۰۰۰ نقطه ناامن در جاده‌ها قربانی می‌گیرد

راه، همچنان اصلی‌ترین محور ارتباطی و حمل و نقل در کشور است و علیرغم آنکه خطوط ریلی و ناوگان هوایی در سال‌های اخیر در کشورمان توسعه یافته است، اما همچنان بیش از ۸۰ درصد از …
بستن تبلیغ