برچسب: آفتاب‌خان»

«رستم و آفتاب‌خان» رونمایی و نقد می‌شود

«رستم و آفتاب‌خان» رونمایی و نقد می‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب توسط حکمت نعمت گردآوری و تدوین شده است که توسط انتشارات فلسفه و نقش و نگار به بازار کتاب عرضه شده است. این کتاب مجموعه‌ای از افسانه‌های تاجیکستان با روایات متنوع است که مردم …