برچسب: اردو تيم فوتبال بانوان در کنار آقايان

اردو تیم فوتبال بانوان در کنار آقایان!

اردو تیم فوتبال بانوان در کنار آقایان!

اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال بانوان در آستانه مسابقات فوتبال آسیا در کمپ تیم های ملی برگزار شد. ایراندوست سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان زیر ۱۹ سال در آستانه مسابقات فوتبال دختران آسیا و …