برچسب: استخدام دانشگاه حضرت معصومه قم

استخدام دانشگاه حضرت معصومه قم

استخدام دانشگاه حضرت معصومه قم

استخدام دانشگاه حضرت معصومه قم   مدارک مورد نیاز: کپی سوابق کاری، کپی سوابق تحصیلی، درخواست کتبی استخدام نحوه تماس: متقاظیان مدارک خود را به ادرس ایمیل it@hmu.ac.ir دانشگاه ارسال نمایند آخرین مهلت: ۸ امرداد …