برچسب: اسکیپ

فراخوان فورد اسکیپ ۲۰۱۳

فراخوان فورد اسکیپ ۲۰۱۳

فورد مدل های ۲۰۱۳ اسکیپ را به دلیل نقص در سیسم ترمز این خودروها فرا خوانده است . این فرا خوان شامل ۱۰٫۰۰۰ اسکیپ است که ۸٫۲۶۶ خودرو از امریکا و ۲٫۱۹۳ خودرو از کانادا …
بستن تبلیغ