برچسب: امحاء

یک تن مواد مخدر در آبادان امحاء شد

یک تن مواد مخدر در آبادان امحاء شد

به گزارش خبرنگار ایرنا معاون استاندار و فرماندار ویژه آبادان در این آیین گفت: اعتیاد به یک چالش جهانی تبدیل شده وجمهوری اسلامی ایران در راستای مبارزه بامواد مخدر پیشتاز است. ‘بهرام ایلخاص زاده’ افزود: …