آخرین اخبار و جدیدترین مطالب در مورد ايران/حکیم

عملیاتی شدن فاز اول پروژه موتور‌ جست‌وجوی بومی ایران/حکیم جوادی: به دنبال نامی مانگار هستیم!

عملیاتی شدن فاز اول پروژه موتور‌ جست‌وجوی بومی ایران/حکیم جوادی: به دنبال نامی مانگار هستیم!

عملیاتی شدن فاز اول پروژه موتور‌ جست‌وجوی بومی ایران/حکیم جوادی: به دنبال نامی مانگار هستیم! پس از ماه‌ها گفت‌وگو و بحث بر سر نام نخستین موتور‌ جست‌وجوی بومی ایران، معاون وزیر ICT اعلام کرد: فاز …
بستن تبلیغ