برچسب: بارش‌باران‌تابستانی‌درتهران/هواخنک‌ترمی‌شود

بارش‌باران‌تابستانی‌درتهران/هواخنک‌ترمی‌شود

بارش‌باران‌تابستانی‌درتهران/هواخنک‌ترمی‌شود

مشاور پیش‌بینی سازمان هواشناسی گفت:‌ بارش باران تابستانی از امشب تا روز دوشنبه در مناطق مختلف تهران و تعدادی از استان‌های نوار شمالی کشور ادامه خواهد داشت. فارس: پرویز رضازاده گفت: از روز یکشنبه تا …