آخرین اخبار و جدیدترین مطالب در مورد بازبيني

نشست هیئت بازبینی نخستین جشنواره ملی مراکز مهارتی کار و دانش سراسر کشور

نشست هیئت بازبینی نخستین جشنواره ملی مراکز مهارتی کار و دانش سراسر کشور

خبرگزاری آریا- انتخاب و بازبینی اولیه آثار و تولیدات رسیده به دبیرخانه نخستین جشنواره ملی هنرجویان مراکز مهارتی کاردانش سراسر کشور (مقدماتی المپیادهنر) از ۲۴ اردیبهشت جاری در استان فارس شروع شد.به گزارش خبرگزاری آریا، …
بستن تبلیغ