آخرین اخبار و جدیدترین مطالب در مورد بانک سخنان بزرگان

ارزشمنترین کلمات

ارزشمنترین کلمات

سازنده ترین کلمه" گذشت" است… آن را تمرین کن پر معنی ترین کلمه" ما" است…آن را بکار ببند. عمیق ترین کلمه "عشق" است… به آن ارج بنه. بی رحم ترین کلمه" تنفر" است…از بین ببرش. …
بستن تبلیغ